Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda
ul. Fabryczna 2
57-450 Ludwikowice Kłodzkie

NIP 8851534071
REGON 890032143

Dyrektor: Gabriela Buczek-Rogińska tel. 74 872 20 84
Główna Księgowa: Dorota Arciszewska tel. 74 872 91 36

tel. 74 872 20 84 (Dział Organizacyjny Kulturalno – Sportowy)
tel. 74 871 65 28 (Dział Biblioteki Publicznej Gminy Nowa Ruda)
tel. 74 872 91 36 (Dział Finansów, Kadr i Administracji)
tel. 74 871 74 70 (Biblioteka- Filia Nr 1 w Dzikowcu)
tel. 74 873 45 51 (Biblioteka- Filia Nr 2 w Jugowie)
tel. 74 573 36 87 (Biblioteka- Filia Nr 5 w Woliborzu)
tel. 74 871 41 75 (Biblioteka- Filia Nr 6 w Bożkowie)
tel. 74 872 14 42 (Biblioteka- Filia Nr 7 w  Przygórzu)

dyrektor@ckgnr.pl - Dyrektor CKGNR
sport@ckgnr.pl - Organizacja imprez sportowych  (Dział Organizacyjny Kulturalno Sportowy)
imprezy@ckgnr.pl - Organizacja imprez kulturalnych (Dział Organizacyjny Kulturalno – Sportowy)
biuro@abi-kancelaria.pl - Inspektor Ochrony Danych Osobowych CKGNR
dostepnosc@ckgnr.pl - Koordynator dostępności CKGNR
ksiegowosc@ckgnr.pl - Dział Finansów, Kadr i Administracji
biblioteka.ludwikowice@ckgnr.pl - Biblioteka Publiczna Gminy Nowa Ruda w Ludwikowicach Kłodzkich
biblioteka.dzikowiec@ckgnr.pl - Filia Nr 1 w Dzikowcu
biblioteka.jugow@ckgnr.pl - Filia Nr 2 w Jugowie
biblioteka.swierki@ckgnr.pl - Filia Nr 3 w Świerkach
biblioteka.woliborz@ckgnr.pl - Filia Nr 5 w Woliborzu
biblioteka.bozkow@ckgnr.pl - Filia Nr 6 w Bożkowie
biblioteka.przygorze@ckgnr.pl - Filia Nr 7 w Przygórzu